Pokud je to možné, doporučuji používat jazyk angličtinu (ve VirtualBoxu i v Ubuntu), protože jakmile se objeví nějaký problém, pak velmi pravděpodobně půjde najít řešení přes Google. Bohužel v češtině je situace o hodně horší.

Vytvoření virtuálního stroje s Ubuntu přes VirtualBox

Stažení potřebného software

Stáhneme a nainstalujeme nejnovější VirtualBox.

Stáhneme image Ubuntu Desktop. Doporučuji zvolit si aktuální Long Term Support (LTS), 64-bit verzi. Pro slabší počítače s nedostatkem paměti bude lepší 32-bit verze. Pokud nepotřebujete grafické rozhraní, můžete použít Ubuntu Server. Většina návodu by měla fungovat i tam, ale nezkoušela jsem to.

Tvorba virtuálního stroje

Spustíme VirtualBox a vytvoříme si tam nový virtuální stroj (Ctrl+N).

Name (název virtuálního stroje) doporučuji odvodit od verze systému (např. Ubuntu 14.04.2), Type je Linux a Version Ubuntu (64 bit).

Velikost paměti nastavíme dostatečně velkou - minimálně 512MB, ale jen v zelené oblasti. Pokud se ukáže, že množství není dostatečné, lze změnit nastavení kdykoli později.

Vytvořit virtuální pevný disk chceme, tak zvolíme Create a virtual hard drive now.

Typ disku necháme výchozí VDI (VirtualBox Disk Image).

V nastavení přidělení diskového prostoru zvolíme Dynamically allocated. (Na pevném disku bude zabírat pouze tolik místa, kolik je využíváno.)

Jméno disku je dobré ponechat stejné jako je název virtuálního stroje. Doporučená velikost 8GB je naprosto nedostatečná. Pro dlouhodobější používání se i 20GB ukázalo být málo. Doporučuji tedy vytvořit disk větší, protože jeho velikost nelze později jednoduše změnit! Já zvolila 50GB.

Nyní máme hotový základ virtuálního stroje.

Další nastavení virtuálního stroje

Vybereme vytvořený stroj a přejdeme do nastavení (Ctrl+S).

V sekci System, na záložce Motherboard by měla být vidět nastavená velikost paměti. Dále je zde třeba nastavit pořadí bootování Boot Order, aby na prvním místě bylo CD/DVD.

V sekci System, na záložce Processor zaškrtneme Enable PAE/NX.

V sekci System, na záložce Acceleration by měly být zaškrtnuty obě možnosti.

V sekci Display, na záložce Video zvýšíme Video Memory na 128MB a zaškrtneme Enable 3D Acceleration.

V sekci Storage by měl být vidět námi vytvořený disk. Pod Controller: IDE zvolíme Empty a klikneme na ikonu CD vpravo. Z rozbaleného menu zvolíme Choose a virtual CD/DVD disk file... a vybereme stažený image Ubuntu.

V sekci Network ponecháme povolený Adapter 1 nastavený jako NAT a povolíme ještě Adapter 2 jako Host-only Adapter.

Uložíme změny kliknutím dole na tlačítko OK.

Nastavení složky sdílené do virtuálního stroje

Opět vybereme vytvořený stroj a přejdeme do nastavení (Ctrl+S).

V sekci Shared Folders přidáme novou složku.

Folder Path je cesta do složky, kterou chceme zpřístupnit. Folder Name je název, pod kterým bude přístupná ve virtuálním stroji. (V mém případě ruby.)

Instalace Ubuntu do virtuálního stroje

Vybereme vytvořený stroj a spustíme ho.

Zvolíme jazyk systému a pak klikneme na tlačítko Install Ubuntu.

V dalším kroku je možné zaškrtnutím Download updates while installing rovnou nechat stáhnout aktualizace již během instalace. Není to nezbytné, protože to lze udělat i později. Také je možné odsouhlasit instalaci software třetích stran Install this third-party software, ale pro vývojářský stroj nic z toho není potřeba. Pokračujeme kliknutím na tlačítko Continue.

V dalším kroku postačí nechat vybranou volbu Erase disk and install Ubuntu. Pokračujeme kliknutím na tlačítko Install Now.

Potvrdíme zápis změn na disk kliknutím na tlačítko Continue.

Časové pásmo nastavíme Prague a pokračujeme kliknutím na tlačítko Continue.

Rozložení klávesnice zvolíme Czech a pro klasickou QWERTZ klávesnici pak znovu Czech. Pokračujeme kliknutím na tlačítko Continue.

V dalším kroku je potřeba zadat své jméno a příjmení Your name. Je také nutné pojmenovat počítač Your computer's name, zvolit si přihlašovací jméno Pick a username a nastavit heslo Choose password a Confirm your password. Jméno a heslo může být klidně triviální, protože jde jen o virtuální stroj. Pro virtuální stroj se pak také hodí zvolit Log in automatically, aby se člověk nemusel pokaždé přihlašovat zadáváním hesla. Pokračujeme kliknutím na tlačítko Continue.

Instalaci dokončíme kliknutím na tlačítko Restart Now.

Instalace Guest Additions z VirtualBoxu do Ubuntu

Po spuštění stroje je třeba doinstalovat Guest Additions z VirtualBoxu.

Guest Additions z VirtualBoxu umožňují fungovat v nějakém rozumnějším rozlišení, sdílet složky, schránku atp.

V menu okna VirtualBoxu zvolíme DevicesInsert Guest Additions CD image.... V okně, které se pak v Ubuntu objeví, zvolíme Run a po zadání hesla začne instalace. Až se objeví Press Return to close this window... je instalace dokončena. Okno zavřeme stisknutím klávesy Enter.

Po instalaci je třeba stroj restartovat. Rozdíl by se měl projevit hned po příštím spuštění.

Zapnutí sdílené schránky mezi systémy

V menu okna VirtualBoxu se spuštěným Ubuntu zvolíme DevicesShared Clipboard a nastavíme Bidirectional.

Doporučené nastavení Ubuntu ve VirtualBoxu

Úpravy Launcheru

Pro lepší práci se hodí upravit si Launcher.

Zbytečné ikony odstraníme kliknutím pravým tlačítkem a zvolíme Unlock from Launcher.

Pokud si naopak chceme přidat nějaké užitečné věci, pak klikneme na první ikonu Launcheru (nebo zmáčkneme klávesu Win) a začneme psát název aplikace. Až se nám objeví požadovaná aplikace, tak ji spustíme a na její ikoně na Launcheru přes pravé tlačítko zvolíme Lock to Launcher. Aplikace, které by se mohly hodit jsou např. Terminal, Text Editor nebo System Monitor.

Pořadí ikon se mění podržením ikony a následným přetažením na jiné místo.

Vypnutí uzamykání stroje

Pro virtuální stroj je také vhodné vypnout uzamykání.

Klikneme na ikonu v pravém horním rohu Ubuntu, v menu zvolíme System Settings. V okně s nastaveními zvolíme Brightness & Lock. Přenastavíme Lock na OFF a zrušíme zaškrtnutí Require my password when waking from suspend.

Uložení snapshotu systému po instalaci a základním nastavení

Až si vše základní nastavíme ke své spokojenosti, vypneme Ubuntu. (Pro řádné ukončení klikneme na ikonu v pravém horním rohu Ubuntu, v menu zvolíme Shut Down... a v okně pak opět Shut Down.)

V přehledu virtuálních strojů by teď pod tím naším mělo být napsáno Powered Off.

Vybereme náš stroj a vpravo nahoře zvolíme Snapshots.

Klikneme pravým tlačítkem na Current State a zvolíme Take Snapshot (Ctrl+Shift+S). Každý snapshot je třeba pojmenovat - vyplnit Snapshot Name. Je možné nechat předvyplněné jméno nebo si nastavit libovolné vlastní. Můžete pro pojmenování použít třeba aktuální datum.

Instalace software potřebného pro vývoj

Použití kompletního instalačního skriptu

Je možné si přímo přes Terminal stáhnout instalační skript:

wget -P ~ http://blog.jana4u.net/assets/install.sh

Alternativně je možné si instalační skript stáhnout, jeho obsah zkopírovat přes schránku do programu Text Editor v Ubuntu a uložit do domovské složky - např. jako install.sh. (Pro využití tohoto řešení je třeba mít zapnuté sdílení schránky mezi systémy.)

Skript pak spustíme zadáním:

cd ~
chmod +x install.sh
./install.sh

Během instalace bude ještě třeba zadat heslo.

Postupné zadávání potřebných příkazů

Je dobré mít zapnuté sdílení schránky mezi systémy, pokud chcete příkazy kopírovat a vkládat. Je samozřejmě možné jednotlivé příkazy psát i ručně. Po zadávání příkazů použijeme program Terminal.

Sdílená složka z hosta do virtuálního Ubuntu

Ve virtuálním stoji je třeba si vytvořit prázdnou složku - nejlépe asi v domovském adresáři uživatele. (Moje složka se jmenuje ruby.)

cd ~
mkdir ruby
Jednorázové připojení sdílené složky

Pro jednorázové připojení si lze vytvořit shellový skript:

cat > mount_ruby.sh << EOF
#!/bin/bash
sudo mount -t vboxsf ruby ~/ruby
EOF
chmod +x mount_ruby.sh

A pak jej spustit:

./mount_ruby.sh
Trvalé připojení sdílené složky (po každém startu virtuálního stroje)

Je třeba upravit nastavení systému:

sudo su -c "printf 'ruby ${HOME}/ruby vboxsf rw,uid=1000,gid=1000,auto,exec 0 0\n' >> /etc/fstab"
sudo su -c "printf 'vboxsf' >> /etc/modules"
sudo su -c "printf 'vboxsf' >> /etc/initramfs-tools/modules"
sudo update-initramfs -u

Také je možné otevřít si soubor /etc/fstab pro ruční úpravy v editoru:

sudo gedit /etc/fstab

Aby se projevily změny bez restartu stroje je třeba ještě spustit:

sudo mount ~/ruby

nebo

sudo mount -a

Aktualizace seznamu balíčků

Doporučuji provést před jakoukoli další instalací balíčků.

sudo apt-get -qq update

Instalace Gitu

sudo apt-get -qq install git

Instalace rbenv

git clone https://github.com/sstephenson/rbenv.git ~/.rbenv

Nakonfigurování bashe, aby byl příkaz rbenv přístupný:

echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc

Po restartu programu Terminal zadáme:

type rbenv

Výstup by měl začínat: rbenv is a function

Instalace ruby-build jako pluginu pro rbenv

git clone https://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build

Instalace balíčků potřebných pro kompilaci ruby

Zdroj: ruby-build wiki

sudo apt-get -qq install autoconf bison build-essential libssl-dev libyaml-dev libreadline6-dev zlib1g-dev libncurses5-dev libffi-dev libgdbm3 libgdbm-dev

Instalace jednotlivých verzí Ruby přes rbenv

Vypsání dostupných verzí ruby:

rbenv install -l

Instalace poslední oficiální verze ruby 1.8.7:

rbenv install 1.8.7-p374

Instalace aktuálně poslední verze ruby 1.9.3:

rbenv install 1.9.3-p551

Instalace aktuálně poslední verze ruby 2.1:

rbenv install 2.1.5

Nastavení výchozího ruby (nejlépe to nejnovější):

rbenv global 2.1.5

Kontrola ruby verzí (u výchozí verze by měla být hvězdička):

rbenv versions

Vypnutí generování dokumentace pro gemy pro rychlejší instalaci

Ve zkratce jde o vygenerování .gemrc a jeho následná úprava:

gem sources -a http://gems.github.com/
gem sources -r http://gems.github.com/
printf 'gem: --no-rdoc --no-ri\n' >> ~/.gemrc

Instalace MySQL

Zdroj: Stack Overflow

Instalace balíčků (vč. serveru) a mysql2 gemu:

sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -qq install libmysqlclient-dev mysql-server
gem install mysql2

Instalace SQLite

Instalace balíčků a sqlite3 gemu:

sudo apt-get -qq install sqlite3 libsqlite3-dev
gem install sqlite3

Instalace PostgreSQL

Zdroj: Installing PostgreSQL on Ubuntu for Rails - gem install pg

sudo apt-get -qq install libpq-dev
gem install pg

Instalace MySQL Workbench

MySQL Workbench je GUI pro práci s MySQL databází.

sudo apt-get -qq install mysql-workbench

Instalace RubyMine

RubyMine je IDE pro vývoj v Ruby a Ruby on Rails.

Já mám aktuálně licenci pro verzi 8.0.3, pokud tedy chcete používat jinou, je třeba číslo verze změnit.

Stáhnout si Linuxovou verzi lze pomocí příkazu:

wget -P ~/ruby https://download.jetbrains.com/ruby/RubyMine-8.0.3.tar.gz

Následující skript očekává již stažený .tar.gz RubyMine ve složce ~/ruby:

sudo apt-get -qq install openjdk-7-jre
tar -xzf ~/ruby/RubyMine-8.0.3.tar.gz -C ~

Upravíme ještě konfiguraci systému, aby RubyMine fungovalo dobře:

sudo su -c "printf 'fs.inotify.max_user_watches = 524288\n' >> /etc/sysctl.conf"
sudo sysctl -p

RubyMine spustíme např. takto:

cd ~/RubyMine-8.0.3/bin
./rubymine.sh

Instalace gemu capybara-webkit

Zdroj: capybara-webkit wiki

sudo apt-get -qq install qt5-default libqt5webkit5-dev
gem install capybara-webkit

Instalace gemu rmagick

Zdroj: Stack Overflow

sudo apt-get -qq install imagemagick libmagickwand-dev
gem install rmagick

Instalace RabbitMQ

Zdroj: RabbitMQ - Installing on Debian / Ubuntu

wget -qO - https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-signing-key-public.asc | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb http://www.rabbitmq.com/debian/ testing main"
sudo apt-get -qq update
sudo apt-get -qq install rabbitmq-server

Zapnutí RabbitMQ webového rozhraní na URL http://localhost:15672/

Zdroj: RabbitMQ - Management Plugin

sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

Vytvoření administrativního příkazu pro správu RabbitMQ z příkazové řádky

Zdroj: RabbitMQ - Management Command Line Tool

wget -P ~ http://localhost:15672/cli/rabbitmqadmin
chmod +x ~/rabbitmqadmin

Instalace elasticsearch

wget -qO - https://packages.elasticsearch.org/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb http://packages.elasticsearch.org/elasticsearch/1.4/debian stable main"
sudo apt-get -qq update
sudo apt-get -qq install elasticsearch

Instalace Redis

sudo apt-get -qq install redis-server

Instalace Node.js

Zdroj: Installing Node.js via package manager

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get -qq install nodejs

Přidání SSH klíčů

Stačí zkopírovat soubory id_rsa.pub a id_rsa přes sdílenou složku do složky ~/.ssh v Ubuntu, pokud je chcete mít přímo ve virtuálním stroji.

Druhou možností je dát si je do složky ve sdílené složce a vytvořit si na ni symbolický odkaz:

cd ~
ln -s ~/ruby/.ssh/ .ssh

Provoz a údržba Ubuntu

Aktualizace nainstalovaných balíčků

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Problémy po aktualizaci kernelu

Pokud se aktualizuje kernel, je většinou třeba pak znovu nainstalovat Guest Additions z VirtualBoxu a následně spustit:

sudo update-initramfs -u

Bez toho nefunguje automatické připojení sdílených složek při startu, normální rozlišení ani sdílená schránka.

Použité verze software

V době sepsání byly aktuální tyto verze:

 • VirtualBox 4.3.28-100309
 • Ubuntu 14.04.2 LTS 64-bit

Poděkování

Děkuji kolegům z KRAXNETu, kteří mi pomohli skripty vylepšit a doladit.

Aktualizace

 • 5.6.2015
  • přidána instalace Redisu
  • využití HOME pro získání cesty do domovské složky
  • konfigurovatelné jméno sdílené složky v install.sh skriptu
  • přidáno poděkování
 • 27.7.2015
  • přidána tvorba symbolických odkazů na .ssh a .RubyMine60
 • 19.1.2016
  • přidána instalace Node.js
  • aktualizace na RubyMine 8.0.3